ثبت نام

بستن
*
*
*
*
آپلود فایل
*
آپلود فایل
*
*
قدرت پسورد

تصاویر ارسالی شما باید حتما با موبایل گرفته شده و اسکن نباشند

تصاویر باید کمی دارای حاشیه محیط اطراف و با کیفیت و خوانا باشند

مدرک شناسایی معتبر فقط تصویر صفحه اول شناسنامه یا پاسپورت می باشد

مدرک تایید آدرس در صورتی که قبض است مربوط به 3 ماه اخیر باشد و هر مدرکی که ارسال می کنید باید بنام خودتان باشد و نیز کپی یا المثنی نباشد و دارای آدرس کامل پستی باشد

Back to Top